Minitering to lepers
Skip Navigation Links

Đại Thành!

Sau ba năm cố gắng, hội đã hoàn thành mỹ mãn dự án thiết lập nhà máy nước cho trên 1000 người (162 gia đình) ở làng phung A và B.
Thêm....

Trợ giúp toàn diện

Ngoại trừ thuốc men, người cùi còn cần giúp đỡ trên nhiều phương diện.
Thêm....

Tin tức về hội

Họp ban chấp hành

Ban chấp hành của hội đã họp ngày 18 tháng 2 để trình bày những thành công mỹ mãn trong năm qua và chuẩn bị cho những dự án cho năm 2012.

Mạng mới cho hội

Nhờ sự giúp đỡ của nhiều người tình nguyện, hội đã bắt đầu việc thanh chỉnh trang mạng cho hội.

DLS videos trên You TubeSilent heroes

Anh hùng trong thầm lặng

Những thành quả mỹ mãn của hội đều nhờ tay của những anh hùng trong thầm lặng của hội. Họ là những người tình nguyện đã hết sức giúp cho hội trong bao nhiêu năm tháng qua.
Thêm...

Giầy đặc chỉnh cho người cùi


Sự hoành hành của bệnh cùi gây nên tàn phế trên chân những người cùi. Họ cần giầy đặc chỉnh để bảo trợ chân họ khi đi đứng.
Thêm...


DLS on FaceBook