The least of your brothers
Skip Navigation Links
Giới Thiệu
Bệnh cùi
Tôi muốn giúp?
Dự án
English
Philippines
Liên Lạc
Tài trợ

Đại Thành!

Sau ba năm cố gắng, hội đã hoàn thành mỹ mãn dự án thiết lập nhà máy nước cho trên 1000 người (162 gia đình) ở làng phung A và B.
Thêm....

Trợ giúp toàn diện

Ngoại trừ thuốc men, người cùi còn cần giúp đỡ trên nhiều phương diện.
Thêm....

Tin tức về hội

Tài chánh phân minh

Tin tức gần đây cho biết đã có nhiều hội thiện nguyện đã nhũng lạm công của từ những người hảo tâm và gây nghi ngờ trong lòng nhiều người. Chúng tôi đã nhận được những lá thư hỏi về tài chánh củ hội. Chúng tôi xin hứa sẽ tiếp tục cho quí vị thấy được dữ kiện tài chánh của hội thực phân minh. Dưới đây là bản kiện về thuế liên bang cho hội cho năm 2012 và 2013.
Thuế liên bang 2012
Thuế liên bang 2013

Mạng mới cho hội

Nhờ sự giúp đỡ của nhiều người tình nguyện, hội đã bắt đầu việc thanh chỉnh trang mạng cho hội.

DLS videos trên You TubeSilent heroes

Anh hùng trong thầm lặng

Những thành quả mỹ mãn của hội đều nhờ tay của những anh hùng trong thầm lặng của hội. Họ là những người tình nguyện đã hết sức giúp cho hội trong bao nhiêu năm tháng qua.
Thêm...

Giầy đặc chỉnh cho người cùi


Sự hoành hành của bệnh cùi gây nên tàn phế trên chân những người cùi. Họ cần giầy đặc chỉnh để bảo trợ chân họ khi đi đứng.
Thêm...


DLS on FaceBook